fb

Cellprov

Cellprov är ett snabbt genomfört test som tas för att upptäcka cellförändringar i livmodershalsen. Om cellförändringar i livmodershalsen inte behandlas kan förändringarna tyvärr utvecklas till livmoderhalscancer. Om cellförändringarna däremot upptäcks i ett tidigt skede kan de behandlas, vilket kan förhindra att livmoderhalscancer utvecklas. 

Alla kvinnor mellan 23-70 blir erbjudna egenprovstagning för HPV-analys. Vaginalt prov accepteras som primär screeningmetod. I Region Skåne har en vetenskaplig, randomiserad studie utförts och publicerats som visar att egenprovtagning med vaginal HPV-analys har mycket hög känslighet och upptäcker lika stor andel höggradiga cellförändringar hos kvinnor som barnmorskeprovtaget livmoderhalsprov som analyseras med HPV-analys (Antgren et al European Journal of Cancer Prevention 2021). Andra studier visar på likartade resultat att egenprovtagning med vaginalt prov för HPV-analys finner lika hög andel höggradiga cellförändringar och livmoderhalscancer som livmoderhalsprovtagning. Om provet påvisar HPV blir ni erbjudna att ta cellprov på en Barnmorskemottagning.

Därför bör alla kvinnor ta cellprov:
– Mellan 23-49 år bör cellprovet tas var tredje år.
– Mellan 50-70 år bör cellprovet tas var femte år.

De flesta cellförändringar som upptäcks vid ett cellprov är mindre förändringar som kan läka av sig själva. Vissa förändringar behöver dock tas bort.

När kan man ta cellprovet?
Cellprovet är helt riskfritt och det går även bra att ta det medan man är gravid. Cellprovet kan inte tas under tiden du har mens. Om du upptäcker att du har fått mens under den dagen du är kallad bör du boka om din tid. Utöver detta behöver du inte förbereda dig inför besöket.

Hur går cellprovet till?
Provet tas medan du ligger i en gynekologisk undersökningsstol. Själva provtagningen går snabbt och är oftast färdigt på en minut. Cellprovet tas med en borste som försiktigt förs in i livmoderhalsen, vilket endast några sekunder. De flesta kvinnorna upplever inte att det gör ont. Vissa kvinnor känner obehag som snabbt går över.

Resultatet skickas per post till dig cirka åtta veckor eller visas på 1177, efter att du har tagit testet.