Gratis graviditetskontroll

Man bör göra ett graviditetstest, om man inte fått sin mens, som förväntat. Om man haft oskyddat samlag, eller att det skydd man använt inte fungerat bör man också göra en graviditetstest. Man lämnar ett morgonurinprov hos oss. Testet kan göras några dagar efter utebliven mens.

Testet är gratis och vi finns här för rådgivning vid en eventuell graviditet.

Vi träffas ungefär 10-12 ggr/graviditet, men vi är mycket flexibla, i detta då varje graviditet är olika för alla.