fb

NIPT-test

Vi på Kvinnohälsan har mångårig erfarenhet av att utföra NIPT-test på gravida kvinnor. Testet är en tillförlitlig metod för att hitta kromosomavvikelser hos fostret. Tillvägagångssättet är enkelt, vi tar ett blodprov från dig som är gravid och några dagar senare har vi provsvaren. NIPT-testet görs från och med vecka 10+0. Om Kub eller tidigt ultraljud visar avvikande resultat, blir ni erbjudna att ta NIPT gratis inom Region Skåne. 

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Testing vilket innebär att man inte tar prov på fostervatten eller moderkakan. Istället får du som är gravid ta ett blodprov i armen. Det är viktigt att känna till att ett NIPT-test inte ökar risken för missfall.

Harmony NIPT
Våra NIPT-tester görs enligt (den patenterade?) Harmony metoden, där vi samarbetar med Life Genomics Lab i Göteborg. Harmony NIPT är ett blodprovsbaserat screeningtest för Trisomi 21 (Downs syndrom), 18, och 13. Medan traditionell screening (KUB) utförs senare under graviditeten och kräver flera sjukvårdsbesök kan Harmony leverera klara svar så tidigt som under den första trimestern med en enda blodprovstagning.

Hur går det till?
– Ett ultraljud tas i tidig graviditet för att bekräfta (graviditeten?) och se om det är
fler foster.
– Ett blodprov tas på modern vid vecka 10+0 eller senare. Provet skickas på analys till Life Genomics Lab.
– DNA i blodprovet analyseras med Harmony-metoden.
– Testresultaten rapporteras till oss på Kvinnohälsan.
– Vi ringer upp dig och meddelar provsvaren, om inget annat har avtalats.